Close

divInfo5 Wait...

Close

.
 

CAHAG conferentie

Voor de 7e maal organiseert de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) haar 2 jaarlijkse wetenschappelijke conferentie met als hoofdthema ‘Actuele ontwikkelingen astma&COPD in de 1e lijn’. Dit thema is gekozen gezien de veelheid aan ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden rond astma & COPD zorg. Deze ontwikkelingen bieden kansen om de zorg verder te optimaliseren. De vertaling naar de dagelijkse praktijk blijft daarbij een grote uitdaging. Tegen deze achtergrond is het doel van de conferentie zeer actueel: het bevorderen in de huisartsgeneeskunde/eerste lijn in Nederland van uitwisseling en afstemming van wetenschappelijk onderzoek enerzijds en astma & COPD zorg anderzijds.

voor meer informatie ga naar www.cahag.nl.